Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 अस्मान तामाङ अस्मान तामाङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9855077777
2 विनय कुमार श्रीवास्तव विनय कुमार श्रीवास्तव प्रशासकीय अधिकृत प्रतिलिपि नागरिकता शाखा 9855032887
3 अर्जुन पौडेल अर्जुन पौडेल प्रशासकीय अधिकृत नयाँ नागरिकता शाखा 9843766986
abodharjun@gmail.com
4 अनिता कुमारी राजलवट अनिता कुमारी राजलवट प्रशासकीय अधिकृत राहदानी शाखा 9845124047
5 आशुतोष कुशवाहा आशुतोष कुशवाहा नायब सुब्बा 9845601872
skashutosh37@gmail.com
6 नारायण प्रसाद आचार्य नारायण प्रसाद आचार्य नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9849098048
acharaya73@gmail.com
7 शैलेश प्रसाद कलवार शैलेश प्रसाद कलवार नायब सुब्बा नयाँ नागरिकता शाखा 9845665496
8 अनुज बस्नेत अनुज बस्नेत नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9845074157
9 टिका कृष्ण काफ्ले टिका कृष्ण काफ्ले नायब सुब्बा 9861334860
tikakafle28@gmail.com
10 सुमित कुमार सिंह सुमित कुमार सिंह नायब सुब्बा नयाँ नागरिकता शाखा 9843079016
singhsumit012345@gmial.com
11 कमल पाख्रिन कमल पाख्रिन नायब सुब्बा 9845621815
kamalpakhrin64@yahoo.com
12 गाेपीचन्द प्रसाद जैसवार गाेपीचन्द प्रसाद जैसवार नायब सुब्बा 9845718235
13 गौरी शंकर चौधरी गौरी शंकर चौधरी लेखापाल लेखा शाखा 9855015837
gauri14ry@gmail.com
14 सुजित कुमार चौधरी सुजित कुमार चौधरी कम्प्यूटर अपरेटर नयाँ नागरिकता शाखा 9845556992
skumarc33@gmail.com
15 संजय प्रसाद यादव संजय प्रसाद यादव कम्प्यूटर अपरेटर मुद्दा फाँट 9845413075
16 कृष्ण प्रसाद कृष्ण प्रसाद कम्प्यूटर अपरेटर प्रतिलिपि नागरिकता शाखा 9845233738
krishna_r87@yahoo.com
17 कृष्णा कुमार कुशवाहा कृष्णा कुमार कुशवाहा खरिदार प्रसाशन शाखा 9843142930
kkushwaha212@gmail.com
18 श्रवण कुमार झा श्रवण कुमार झा खरिदार 9860155133
shravanjha111@gmail.com
19 बहमदेव प्रसाद यादव बहमदेव प्रसाद यादव खरिदार नयाँ नागरिकता शाखा 9865314915
20 शिव शंकर साह शिव शंकर साह खरिदार राहदानी शाखा 9845411324
rajashiv5@gmail.com
21 ललन पंडित ललन पंडित खरिदार राहदानी शाखा 9860813361
lalanpandit49@gmail.com
22 तुलसी राम भण्डारी तुलसी राम भण्डारी हलुका सवारी चालक दर्ता चलानी शाखा 9845041752
23 जोगी महतो जोगी महतो हलुका सवारी चालक 9811222549
24 शैलेन्द्र बैठा शैलेन्द्र बैठा हलुका सवारी चालक 9845095893
25 शैलेन्द्र साह कानु शैलेन्द्र साह कानु कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी शाखा 9845424697
26 बनु सहनी बनु सहनी कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9845306296
27 दुर्गा प्रसाद पाण्डेय दुर्गा प्रसाद पाण्डेय कार्यालय सहयोगी प्रतिलिपि नागरिकता शाखा 9845100210
28 शुभावती कुमारी शुभावती कुमारी कार्यालय सहयोगी नयाँ नागरिकता शाखा 9845428795
29 गिरेन्द्र लाल कर्ण गिरेन्द्र लाल कर्ण कार्यालय सहयोगी मुद्दा फाँट 9845024842
30 सावित्रा पाण्डेय सावित्रा पाण्डेय कार्यालय सहयोगी लेखा शाखा 9845192638
31 उदा पटेल उदा पटेल कार्यालय सहयोगी प्रतिलिपि नागरिकता शाखा 9865224399
32 अरुण कुमार मण्डल अरुण कुमार मण्डल कार्यालय सहयोगी प्रतिलिपि नागरिकता शाखा 9807238101
33 किशोर साह कानु किशोर साह कानु कार्यालय सहयोगी 9845424273