Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

ठेगाना :

फोन नं : 051-522110

फ्याक्स : 051-524066

इमेल : daoparsa@gmail.com, daoparsa1@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Dao-Parsa-107436860999010/?modal=admin_todo_tour

मातहतका कार्यालयहरु