Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

सेवामा लाग्ने दस्तुर

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा लाग्ने दस्तुर .....

सेवा लाग्ने दस्तुर
नागरिकता (नयाँ/प्रतिलिपि) निशुल्क
नाबालक तथा अन्य परिचयपत्र निशुल्क
विभिन्न सिफारिसहरु निशुल्क
विभिन्न उजुरी/गुनासोहरु दर्ता निशुल्क
संघ-संस्था दर्ता(नयाँ) रु.१,०००/-
संघ-संस्था नवीकरण नियमित रु.५००/-
(धेरै वर्षको बाँकी भए प्रति वर्ष रु.१,५००/-)
नयाँ राहदानी बनाउँदा / नवीकरण गर्दा रु.५,०००/-
द्रुत सेवामा राहदानी विभागबाट राहदानी लिन सिफारिस गर्दा निशुल्क
पुरानो हराएकोमा वा क्षति पुगि नयाँ राहादानी बनाउनु पर्ने भएमा  रु.१०,०००/-