Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नामावली

नेपाल सरकार 
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा
कार्यरत पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण
सि.नं. नाम थर श्रेणी अवधि
देखी सम्म
1 रामराज पन्त रा.प. द्वतीय 2028 2029
2 नानी बाबु भारती रा.प. द्वतीय 2029 2030
3 रघुवर मान श्रेष्ठ रा.प. द्वतीय 2030 2032
4 बिदुर बिक्रम अधिकारी रा.प. द्वतीय 2033 2035
5 भक्त बहादुर कोइराला रा.प. द्वतीय 2035 2037
6 गोपाल मान श्रेष्ठ रा.प. द्वतीय 2037 2039
7 खगेन्द्र प्रसाद पौडेल रा.प. द्वतीय 2039 2041
8 किर्ति बहादुर चन्द रा.प. द्वतीय 2041 2043
9 केशवराज राजभण्डारी रा.प. प्रथम (का.मु.) 2044 2046
10 पुरुषोत्तम ढकाल रा.प. प्रथम 2046 2047
11 रामानन्द मिश्र रा.प. प्रथम 2047-11-08 2048-08-01
12 कीर्ति बहादुर चन्द रा.प. प्रथम 2048-09-02 2051-01-11
13 ईश्‍वर नारायण पाण्डे रा.प. प्रथम (का.मु.) 2051-01-12 2051-11-06
14 छविराज पन्त रा.प. प्रथम 2051-11-17 2052-11-00
15 देवेन्द्र वहादुर सिंह रा.प. प्रथम 2052-12-00 2053-06-18
16 श्रीमती उषा नेपाल रा.प. प्रथम (का.मु.) 2053-06-21 2053-12-28
17 रामश्‍वरुप सिन्हा रा.प. प्रथम (का.मु.) प्रा 2053-12-29 2054-09-21
18 श्रीमती अम्बिका के.सी. रा.प. प्रथम (का.मु.) 2054-09-22 2055-02-22
19 तुलसी प्रसाद भट्टाराई रा.प. प्रथम 2055-02-28 2056-08-27
20 दोलख बहादुर गुरुङ्ग रा.प. प्रथम 2056-08-28 2058-04-10
21 विनोद ज्ञवाली रा.प. प्रथम 2058-04-10 2058-07-13
22 नारायण गोपाल मलेगो रा.प. प्रथम 2058-08-03 2059-04-21
23 अब्दुल रईस खाँ रा.प. प्रथम (का.मु.) 2059-04-27 2059-06-24
24 विष्णुराज कुसम रा.प. प्रथम 2059-07-06 2060-05-10
25 बाबुराम लामिछाने रा.प. प्रथम (का.मु.) 2060-05-11 2060-06-29
26 धरणीधर खतिवडा रा.प. प्रथम 2060-06-30 2061-09-02
27 नरेन्द्रराज पौडेल रा.प. प्रथम 2061-11-02 2062-01-28
28 नवीन कुमार घिमिरे रा.प. प्रथम 2062-02-11 2063-05-02
29 नरेन्द्रराज पौडेल रा.प. प्रथम 2063-05-04 2063-12-25
30 दीपक कुमार जोशी रा.प. प्रथम 2063-12-26 2064-10-08
31 भोला प्रसाद शिवाकोटी रा.प. प्रथम 2064-10-10 2065-07-06
32 शंकर प्रसाद कोईराला रा.प. प्रथम 2065-07-10 2065-11-16
33 दुर्गा प्रसाद भण्डारी रा.प. प्रथम 2065-11-22 2066-07-27
34 यादवप्रसाद कोईराला रा.प. प्रथम 2066-08-04 2066-12-02
35 वासुदेव दहाल रा.प. प्रथम 2066-12-24 2067-02-27
36 नागेन्द्र झा रा.प. प्रथम 2067-02-26 2068-02-24
37 तारानाथ गौतम रा.प. प्रथम 2068-02-27 2068-08-04
38 शम्भु कोईराला रा.प. प्रथम 2068-09-01 2069-06-08
39 कैलाश कुमार बजिमय रा.प. प्रथम 2069-06-14 2071-04-09
40 योगराज पाण्डेय रा.प. प्रथम (का.मु.) 2071-04-12 2071-05-18
41 हिमनाथ दवाडी रा.प. प्रथम 2071-05-19 2071-12-08
42 केशवराज घिमिरे रा.प. प्रथम 2071-12-11 2074-04-32
43 विनोद प्रकाश सिंह रा.प. प्रथम 2074-05-01 2075-01-15
44 लोकनाथ पौड्‍याल रा.प. प्रथम 2075-01-16 2075-08-16
45 नारायण प्रसाद भट्टराई रा.प. प्रथम 2075-08-20 2076-08-20
46 जितेन्द्र बस्नेत रा.प. प्रथम 2076-08-23