Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सवारी पास सम्वन्धी जरुरी सूचना २०७७-०३-१०