Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

अबैध मदिर उत्पादन, ढुवानी र विक्री वितरण र उपभोग सम्बन्धी सूचना