Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

माननीय गृहमन्त्रीज्यू लाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्वागत गर्दै