Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

अस्मान तामाङ

  • अस्मान तामाङ

अस्मान तामाङ


अस्मान तामाङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9855077777
बहाल मिति २०७७ श्रावण २९