Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

विनय कुमार श्रीवास्तव


विनय कुमार श्रीवास्तव


विनय कुमार श्रीवास्तव
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रतिलिपि नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9855032887
ठेगाना कपिलवस्तु न.पा.-०७Kapilbastu 7, कपिलवस्तु
बहाल मिति २०७६ माघ २९