Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

आशा वहादुर थिङ लामा


आशा वहादुर थिङ लामा


आशा वहादुर थिङ लामा
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा राहदानी शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9845104053
बहाल मिति २०७७ आश्विन ८