Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा

अर्जुन पौडेल


अर्जुन पौडेल


अर्जुन पौडेल
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नयाँ नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल abodharjun@gmail.com
सम्पर्क 9843766986
ठेगाना Bharatpur 14, चितवन
बहाल मिति २०७६ माघ २९